لینک های دسترسی

در نزديک عمارت پارلمان پاکستان راکت و راکت انداز کشف شد.


پوليس پاکستان دو راکت را در نزديک پارلمان در اسلام آباد کشف کرد. اين کشفيات يک روز بعد از انفجاري در نزديک اقامتگاۀ پرويز مشرف، رئيس جمهور در راولپندي، بعمل آمد.

مقامات استخباراتي ميگويند پوليس اين راکت هاي ساخت روسيه را امروز در داخل راکت انداز با سيم و تلفون موبايل کشف کرد. آنها ميگويند اين راکت ها عمارات عمدۀ دولتي را هدف قرار داده بود.

پارلمان تشکيل جلسه نميداد و پوليس راه هاي اطراف آن را مسدود کرده است.

جنرال جاويد چيما، رئيس ادارۀ ضد دهشت افگني در وزارت داخلۀ پاکستان ميگويد چنين بنظر ميرسد که اين کار عين دهشت افگناني است که پاکستان از وقت شامل شدن به جنگ دهشت افگني با آن مقابل ميباشد.

بروز چهارشنبه يک انفجار پارکي را در نزديک اقامتگاۀ جنرال مشرف در قواي نظامي واقع در ۱۲ کيلومتري اسلام آباد، تکان داد.

همکاري جنرال مشرف در جنگ ايالات متحده عليۀ دهشت افگني او را هدف سؤ قصد ها قرار داده است. او در ماۀ دسمبر سال ۲۰۰۳ دوبار هدف سؤ قصد قرار گرفت و هردو بار جان بسلامت برد.

XS
SM
MD
LG