لینک های دسترسی

روسيه خواستار دپلوماسي بيشتر در موضوع ذروي ايران شد.


وزير خارجۀ روسيه ميگويد کشورش هنوز هم مخالف تعزيرات عليۀ ايران بخاطر پروگرام ذروي آن کشور ميباشد و خواستار مساعي بيشتر دپلوماتيک جهت حل و فصل بن بست گرديد.

سرگي لڤروف طي صحبت با خبرنگاران در وارسا از مذاکرات بيشتر طرفداري کرد. او جهت مذاکره با مقامات پولندي در وارساست.

نمايندگان پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد و آلمان بروز جمعه در لندن تشکيل جلسه ميدهند تا در مورد اين موضوع صحبت کنند.

ايالات متحده و برتانيه ميگويند وقت آن فرا رسيده که تعزيرات وضع گردد. در آستانۀ جلسۀ لندن، هاڤير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپا گفت ولوکه تعزيرات وضع گردد، مذاکرات بايد ادامه بيابد.

ايران يک ضرب الاجل ۳۱ آگست شوراي امنيت ملل متحد را جهت متوقف ساختن غني سازي يورانيم، ناديده گرفت.

رئيس جمهور ايران اظهار اميدواري نمود که اروپا با استفاده از مذاکرات ذروي روش خود را بهبود بخشد.
XS
SM
MD
LG