لینک های دسترسی

رايس با رهبران فلسطينيان و اسرائيل ملاقات کرد.


محمود عباس، رئيس ادارئ فلسطينيان ميگويد هرنوع حکومت جديد فلسطينيان بايد توافقات قبلي را با اسرائيل بپذيرد.

آقاي عباس اين تعهد را امروز بعد از ملاقات با کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده در شهر رام اللهء کرانۀ غربي رود اردن بعمل آورد.

گروۀ تندرو حاکمۀ حماس از ترک خشونت، شناسائي اسرائيل و قبولي توافقات قبلي با اسرائيل امتناع ورزيده است.

رايس بعد از مذاکرات با آقاي عباس جهت صرف نان شب با ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل به بيت المقدس رفت. انتظار ميرود او بروز پنجشنبه با تزيپي ليڤني، وزير خارجۀ اسرائيل ملاقات کند.

رايس، قبلاً در طول روز در قاهره موضوع اسرائيل و فلسطينيان را با حسني مبارک، رئيس جمهور مصر نيز مورد بحث قرار داد.

رايس ميگويد طرق کمک را به آقاي عباس و جناح اعتدالي فتح که با گروۀ حاکمۀ تندرو حماس روي تقسيم قدرت در مجادله است، تحت غور قرار داده است.

XS
SM
MD
LG