لینک های دسترسی

سناتور جمهوريخواۀ ايالات متحده ميگويد عراق از مسير خارج ميشود.


يک سناتور ارشد جمهوريخواه ميگويد وضع در عراق طبق پلان مجوزه پيش نرفته و از مسير خارج ميشود.

سناتور جان وارنر که از سفر مختصر به بغداد بازگشته بروز پنجشنبه گفت اگر خشونت در عراق بزودي کاهش نيابد، ايالات متحده بايد تعديل در اقدامات را تحت غور قرار دهد.

يک سخمگوي قصر سفيد بجواب سؤالي در مورد تبصره هيا وارنر گفت جورج بش، رئيس جمهور عين نگراني هاي سناتور را داشته و به پيروزي در عراق تعهد واضح دارد.

وارنر رئيس کميتۀ قواي مسلح مجلس سناست. او گفت اگر تا ختم سال جاري در قسمت ريشه کن کردن خشونت پيشرفتي رونما نشود، هرنوع راۀ ديگر بايد تحت غور قرار داده شود.

کارل لڤين، سناتور مربوط حزب ديموکرات، درين سفر با وارنر همراه بود. هردو از حکومت عراق تقاضا کردند تا در قسمت مصالحۀ سياسي ، ريشه کن کردن خشونت و فراهم کردن خدمات اساسي براي مردم عراق سخت بکوشد.

XS
SM
MD
LG