لینک های دسترسی

قدرت هاي جهان پروگرام ذروي ايران را مورد بحث قرار ميدهند.


قدرت هاي جهاني امروز جلسات را در لندن آغاز کردند تا مذاکرات جهت متقاعد ساختن ايران براي منصرف شدن از غني سازي يورانيم را مورد بحث قرار دهند.

مارگريت بکت، وزير خارجۀ برتانيه امروز بخبرنگاران گفت انتظار ندارد درين جلسه تصاميم عمده اي اتخاذ گردد.

او گفت هاوير سولانا رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپا در مورد مذاکرات تازه اش با مقامات ايراني به دپلومات ها معلومات خواهد داد.

قرار بود کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده امروز جهت اشتراک درين مذاکرات با همقطارانش از روسيه، برتانيه، فرانسه و چين، اعضاي دائمي شوراي امنيت ملل متحد همراه با آلمان، به لندن مواصلت کند.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده گفت سفر رايس بخاطر نقص تخنيکي طيارۀ حاملش در عراق، بتعويق افتاد. او گفت بخاطر التواي سفر رايس توقع نميرود اين وزرا در لندن در مورد تعزيرات احتمالي تصميمي اتخاذ کنند.

ايالات متحده و برتانيه ميخواهند بسوي تعزيرات بين المللي بر ايران بخاطر فعاليت هاي غني سازي، پيشروي نمايند.

الکزاندر الکسييف، معين وزارت خارجۀ روسيه امروز گفت کشور او و چين مخالف تهديدها و استفاده از قوه عليۀ ايران ميباشد.

XS
SM
MD
LG