لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد خواستار تحقيقات در مورد حملات بر اهالي در دارفر شده است.


ادارۀ حقوق بشر ملل متحد از سودان تقاضا ميکند تا حملات مليشياها را در جنوب دارفر مورد تحقيق قرار دهد که شايد باعث قتل صدها نفر ملکي شده باشد.

لويز آربر، کمشنر عالي ملل متحد براي حقوق بشر طي گزارشي که امروز منتشر شد گفت اين حملات اواخر ماۀ آگست ظاهراً با آگاهي و پشتيباني حکومت سودان صورت گرفته است.

گزارش حاکيست که تا يک هزار مليشياي مسلح از قبيلۀ عرب حبانيه و قبيلۀ فلاته که با حکومت متحد است بر حد اقل ۴۵ دهکده در منطقۀ بورام در جنوب دارفر حمله کردند. گزارش مشعر است که درين حمله مردم ملکي افريقائي الاصل هدف قرار داده ميشدند. آنهائي که از حمله فرار ميکردند نيز هدف قرار داده ميشدند.

ناظرين ملل متحد اين گزارش را بر اساس مصاحبات با کساني که از حملات جان بسلامت بردند و ساير منابع نوشته اند.

اين ادارۀ ملل متحد از سودان تقاضا کرده تا يک کميسيون مستقل را تاسيس کند که اين وقايع را مورد تحقيق قرار دهد.

XS
SM
MD
LG