لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي شمالي ميگويد فشار ايالات متحده را اعلاميۀ جنگ تلقي ميکند.


کورياي شمالي ميگويد فشار مداوم ايالات متحده را اعلاميۀ جنگ تلقي ميکند.

يک بيانيۀ آژانس خبرگزاري رسمي کورياي شمالي امروز حاکي بود که اگر واشنگتن بر فشار خود بر حکومت کم جونگ ال ادامه بدهد، پيونگ يانگ اقدامات متقابل مادي را روي دست خواهد گرفت.

ايالات متحده به تعقيب اعلاميۀ روز دوشنبۀ پيونگ يانگ مبني بر آزمايش اسلحۀ ذروي، خواستار تعزيرات شديد عليۀ کورياي شمالي شده است.

شخص شماره دوم رهبري کورياي شمالي امروز به آژانس خبرگزاري کيودوي جاپان گفت اگر مشي ايالات متحده با رابطه به پيونگ يانگ تغير نکند، کورياي شمالي شايد آزمايشات بيشتري را براه اندازد. او گفت کورياي شمالي در صورتي به مذاکرات شش جانبۀ خلع سلاح باز خواهد گشت که ايالات متحده قيود مالي را که بر پيونگ يانگ وضع نموده، رفع کند.

واشنگتن از مدتي ميگويد که آن تعزيرات بخاطر ادعاهاي کوشش کورياي شمالي در جهت مشروع ساختن پول هاي نامشروع وضع گرديده که بمذاکرات شش جانبه ارتباط ندارد.

XS
SM
MD
LG