لینک های دسترسی

Breaking News

ريس جمهور پاکستان در مورد دانشمند ذروئ آنکشور و آزمايش ذروئ کوريائي شمالي


پرويز مشرف ، ريس جمهور پاکستان ميگويد عبدالقادر خان ، دانشمند ذروي پاکستان ، کوريائي شمالي را قادر به انجام آزمايش مشهود ذروي که در يکشنبۀ گذشته انجام يافت ، نساخته است.

جنرال مشرف به خبرنگاران در اسلام آباد گفت ، اساس تکنالوژي پاکستان را يورانيم تشکيل ميدهد ، ولي کوريائي شمالي يک بم پلوتونيم را آزمايش نموده است.

عبدالقادر خان ، ساينس دان ارشد پاکستان ، اعتراف نموده است که او در سال ۲۰۰۴ ، وسايل ذروي و اطلاعات سرئ را به ايران ، ليبيا و کوريائي شمالي ، به فروش رسانيده است.

قادر خان که توسط اکثريت پاکستاني ها تحسين شده و آنها او را به نام پدر بم اتمي پاکستان مينامند ، نظر بند گرديده و از مجازات شديدتر خلاصي يافته است. ايالات متحده ميگويد مطمين است که شبکۀ قادر خان منحل شده است.

XS
SM
MD
LG