لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است ايالات متحده از شوراي امنيت ملل متحد رسماً تقاضاي مجازات کورياي شمالي را بکند.


ايالات متحده امروز رسماً از شوراي امنيت ملل متحد تقاضا خواهد کرد تا کورياي شمالي را بخاطر ادعاي آزمايش ذروي آن کشور، تنبيه نمايد.

جان بولتن، سفير ايالات متحده در ملل متحد مسودۀ يک قطعنامه را به اعضاي شورا ارائه کرده که بر پيونگ يانگ تعزيرات شديدي را وضع ميکند. اين تعزيرات شامل تحريم اسلحه، منع مسافرت و قيود مالي ميباشد.

مذاکرات در شوراي امنيت در نيويارک روي اين مسوده جريان دارد. بولتن قبل از شروع مذاکرات گفت فشار وارد ميکند که شوراي امنيت تا روز جمعه روي آن راي گيري نمايد. او گفت اين مهم است که شوراي امنيت به کورياي شمالي اشارۀ واضحي بنمايد.

وان گوانگيا، سفير چين به ملل متحد بخبرنگاران گفت شوراي امنيت بايد اين عمل کورياي شمالي را شديداً محکوم کند.

پيونگ يانگ قبلاً در طول هفته گفته است که هرنوع تعزيرات شديد را اعلام جنگ تلقي خواهد کرد.

حزب حاکمۀ جاپان امروز تعزيرات جديد را بر کورياي شمالي تصويب کرد که از آنچه ايالات متحده از شوراي امنيت ميخواهد فراتر ميرود. تعزيرات جاپان که در هفتۀ جاري اعلام شد شامل منع همۀ واردات از کورياي شمالي، منع کشتي هاي کورياي شمالي از قلمرو آبي جاپان و منع ورود اکثر اتباع کورياي شمالي به جاپان ميباشد.

XS
SM
MD
LG