لینک های دسترسی

Breaking News

تا بحال از تشعشعات ناشي از آزمايش ذروي کورياي شمالي گزارش داده نشده است.


تا بحال هيچ کسي در خارج کورياي شمالي قادر نشده ادعاي پيونگ يانگ را در مورد انفجار يک آلۀ ذروي تائيد کند.

ساينتست هاي فرانسه، جاپان و روسيه همه توافق دارند که بروز دوشنبه در کورياي شمالي يک نوع انفجاري رخ داد ولي آنها ميگويند قوت اين انفجار نسبتاً کم بود. فرانسوي ها ميگويند قدرت آن بمراتب کمتر از بم اتم ايالات متحده بود که در جريان جنگ جهاني دوم بر هيروشيما پرتاب شد.

مقامات کورياي جنوبي ميگويند از وقتي کورياي شمالي آزمايش ذروي را گزارش داد، کدام تشعشات غير معمولي را در منطقه کشف نکرده است. بعضي مردم در وزارت ساينس و تکنالوژي کورياي جنوبي در سيول درين مورد شک و ترديد پيدا کرده اند که آن انفجار واقعاً يک آزمايش ذروي بوده باشد.

جاپان طيارات خود را بر فراز بحر فرستاد ولي مدارکي از موجوديت ذرات مواد ذروي اي که معمولاً درين آزمايشات متصاعد ميگردد، نيافت.

حکومت ايالات متحده ميگويد جهان خارج شايد هيچگاه نداند که در کورياي شمالي چه واقع شد. پيونگ يانگ گفته است که اين آزمايش در زير زمين صورت گرفته و تشعشعات ازان برون نشده است.

XS
SM
MD
LG