لینک های دسترسی

Breaking News

تعداد تلفات در جنگ هاي سري لانکا افزايش مييابد.


شورشيان ببرهاي تامل سري لانکا اجساد ۷۴ عسکر را که در جنگ روز قبل کشته شده بودند به صليب سرخ تسليم کرده تعداد تلفات اردوي آن کشور را به حد اقل ۱۲۹ نفر بلند برد.

در جنگ هاي روز چهارشنبه در اطراف منطقۀ حکومتي تحت محاصره در شبۀ جزيرۀ شمالي جفنا، در حدود ۳۰۰ عسکر زخمي شدند.

قبلاً حکومت گفته بود که دران جنگ ها ۵۵ عسکر و تقريباً ۲۰۰ شورشي تامل کشته شده بود. شورشيان ميگويند صرف ۱۰ تن از افراد شان کشته شده اند.

بروز پنجشنبه، تبادلات آتش توپخانه در منطقه جريان داشت.

ببرها و قواي نظامي همديگر را بتحريک جنگ هاي روز چهارشنبه متهم ميکنند.

ايالات متحده در مورد تشديد جنگ ها ابراز نگراني کرده و از هر دو جانب تقاضا نموده است که خصومت ها را متوقف ساخته و در مذاکرات صلح مجوزۀ ۲۸ اکتوبر در ژنيو سهم بگيرند.

XS
SM
MD
LG