لینک های دسترسی

کشته شدن هفت نفر در اثر انفجار بم تعبيه شده در موتر در قندهار


مقامات افغاني مي گويند در اثر انفجار يک بم تعبيه شده در موتر در نزديک يک کاروان وسايط قواي ناتو در شهر قندهار حد اقل هفت فرد ملکي به قتل رسيد.

يک مقام رسمي محلي پوليس گفت در اين حادثه که امروز جمعه در شاهراۀ کابل قندهار صورت گرفت، دو عسکر ناتو و چندين نفر ديگر زخمي گرديد.

اين حادثه يک روز بعد از آن صورت گرفت که قواي ناتو و عساکر افغاني حد اقل بيست شورشي طالب را در جريان يک برخورد در جنوب افغانستان به قتل رساندند.

يک سخنگوي قواي تحت رهبري ناتو گفت جنگ بعد از آن آغاز گرديد که يک گروه تقريباً شصت نفري شورشيان شام پنجشنبه بر يک گزمهٌ مشترک قواي ناتو و افغاني حمله نمودند.

همچنان به روز پنجشنبه يک بم تعبيه شده در موتر در نزديک گزمهُ عساکر امريکا در شهر خوست منفجر گرديد، ولي در مورد زخمي شدن کسي گزارشي داده نشد.

XS
SM
MD
LG