لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن هفت نفر در اثر انفجار بم تعبيه شده در موتر در قندهار


مقامات افغاني مي گويند در اثر انفجار يک بم تعبيه شده در موتر در نزديک يک کاروان وسايط قواي ناتو در شهر قندهار حد اقل هفت فرد ملکي به قتل رسيد.

يک مقام رسمي محلي پوليس گفت در اين حادثه که امروز جمعه در شاهراۀ کابل قندهار صورت گرفت، دو عسکر ناتو و چندين نفر ديگر زخمي گرديد.

اين حادثه يک روز بعد از آن صورت گرفت که قواي ناتو و عساکر افغاني حد اقل بيست شورشي طالب را در جريان يک برخورد در جنوب افغانستان به قتل رساندند.

يک سخنگوي قواي تحت رهبري ناتو گفت جنگ بعد از آن آغاز گرديد که يک گروه تقريباً شصت نفري شورشيان شام پنجشنبه بر يک گزمهٌ مشترک قواي ناتو و افغاني حمله نمودند.

همچنان به روز پنجشنبه يک بم تعبيه شده در موتر در نزديک گزمهُ عساکر امريکا در شهر خوست منفجر گرديد، ولي در مورد زخمي شدن کسي گزارشي داده نشد.

XS
SM
MD
LG