لینک های دسترسی

Breaking News

توافق رهبران چين و کورياي جنوبي در مورد موضوع کورياي شمالي


نو مو هيون، رئيس جمهور کورياي جنوبي و (هو جنتاو) رئيس جمهور چين در مورد پاسخ به آزمايش ذروي ادعا شدهٌ کورياي شمالي به موافقه رسيده اند.

اين دو رهبر امروز جمعه براي چهل دقيقه در (بيجنگ) ملاقات نمودند. سانگ مين سون، مشاور امنيتي کورياي جنوبي، به خبر نگاران گفت که کورياي جنوبي و چين از تعزيرات عليۀ کورياي شمالي پشتيباني مينمايند، ولي همچنان موافقه نمودند که شبۀ جزيرهُ کوريا بايد به شکل ثابتي خلع سلاح ذروي گردد.

در عين زمان مسودۀ يک فيصله نامهُ جديد امريکا که شام روز پنجشنبه به اعضاي شوراي امنيت ملل متحد ارائه شد، تعزيرت َشديد اقتصادي و اسلحه عليه کورياي شمالي به شمول منع مسافرت و قيود مالي وضع مينمايد.

اين مسودۀ پشنهادي ايالات متحدهُ امريکا، تحريم اسلحه جمعي را از بين ميبرد، ولي اسلحهُ ثقيل متعارفي مثل تانک و طيارات جنگي را منع ميکند.

ايالات متحدهٌ امريکا مي خواهد تا پايان اين هفته در مورد اين موضوع راي گيري صورت گيرد.

روسيه و چين از شوراي امنيت خواسته اند تا در زمينۀ راي دهي روي فيصله نامه از عجله کار نگيرند، در عوض منتظر نتايج ديپلوماسي در سطح عالي باشند.

روسيه مي گويد (الکساندر الکسييف) نمايندهٌ آن کشور در مذاکرات شش جانبه در مورد کورياي شمالي، جهت مذاکره در مورد انکشافات اخير به (پيونگ يانگ) رفته است.

XS
SM
MD
LG