لینک های دسترسی

Breaking News

بم تعبيه شده در لاري در سري لانکا ۹۲ ملاح را هلاک ساخت.


مقامات سري لانکائي ميگويند يک بم گزاري انتحاري در يک کاروان وسايط نظامي حد اقل ۹۲ نفر را هلاک ساخته که اکثريت شان ملاحان اند.

درين انفجار امروزي بيش از ۱۵۰ ملاح مجروح شده اند.

مقامات ميگويند يک عراده لاري مملو از مواد منفجره در منطقۀ شمال مرکزي سري لانکا در يک منطقۀ ترانزيتي ملاحان در ترينکومالي خود را بکاروان نظامي اصابت داد.

پانزده بس حامل ملاحان در وقت انفجار دران نزديکي بود و پوليس ميگويد در بين همۀ وسايط باستثناي دو موتر تلفات رخ داد.

شورشيان ببرهاي تامل تا بحال روي اين حمله تبصره نکرده اند.

اين حمله در حالي رخ داد که از دو جانب تقاضا ميگردد در مذاکرات مجوزۀ ۲۸ اکتوبر مطابق ششم عقرب در ژنيو اشتراک کنند.

بروز دوشنبه، ياسوشي اکاشي، فرستادۀ جاپان، در مساعي جهت ممکن ساختن اين مذاکرات، مباحثه را با رهبران حکومت آغاز کرد.

XS
SM
MD
LG