لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده ميگويد خشونت در افغانستان کوشش بازسازي را بطي نخواهد ساخت.


ايالات متحده ميگويد افزايش در خشونت در کشور جنگ زدۀ افغانستان مانع مساعي بازسازي نخواهد شد.

دگر جنرال کارل ستراک، صاحب منصب قواي نظامي ايالات متحده طي صحبتي از کابل گفت مساعي بازسازي ايالات متحده بر کمک بمردم افغانستان جهت چاره سازي نيازمندي هاي شان متمرکز ميباشد.

او گفت يک بخش خيلي مهم مساعي قواي انجنيري اردوي ايالات متحده در افغانستان «اعمار ظرفيت» ناميده ميشود که همۀ اقشار جامعۀ افغاني دران سهيم ميباشند. او گفت اين شامل مامورين ملي و محلي حکومت افغانستان، دانشمندان و مردم محل است.

جنرال ستراک گفت بموجب اين پروگرام، قراردادي هاي حکومت ايالات متحده تشويق ميشوند تا با مردم عمدتاً بيسواد کار کرده و به آنها کمک کنند حرفه هاي گل کاري، نجاري و نل دواني را بياموزند.

او گفت در فعاليت هاي بازسازي انکشافي را ديده است وتوقع دارد درين مساعي در سال ۲۰۰۸ افزايش قابل ملاحظه اي صورت گيرد.

XS
SM
MD
LG