لینک های دسترسی

ايالات متحده و جاپان تعهد کردند تا تعزيرات را عليۀ کورياي شمالي تطبيق نمايند.


ايالات متحده و جاپان تعهد کرده اند تا در قسمت تطبيق تعزيرات بر کورياي شمالي در قبال آزمايش هفتۀ گذشتۀ سلاح ذروي، همکاري کنند.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده امروز در توکيو با تارو اسو، همقطار جاپاني اش ملاقات کرد تا تعزيرات شوراي امنيت ملل متحد را مورد بحث قرار دهند.

رايس گفت آزمايش ذروي کورياي شمالي قابل قبول نيست. اما او علاوه کرد که واشنگتن در صدد تشديد بحران نميباشد.

قرار است رايس در هفتۀ جاري جهت مذاکره روي تطبيق تعزيرات که عمدتاً مانع تجارت اسلحه و تجهيزات با کورياي شمالي ميشود، به کورياي جنوبي، چين و روسيه مسافرت کند.

مقامات روسيه ميگويند سرگي لڤروف، وزير خارجه موضوعات را طي صحبت تلفوني مورد بحث قرار داد.

حکومت کورياي جنوبي از تعزيرات استقبال کرده ولي ميگويد به کار روي دو پروژۀ زيربنائي در شمال ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG