لینک های دسترسی

Breaking News

بم گزاري هاي انتحاري سه افغان را کشته و عسکر ناتو را مجروح ساخته است.


ياپ دي هوپ سکفر، سرمنشي ناتو ميگويد بعضي از کشورها بتقاضاي ناتو جهت اعزام عساکر بيشتر براي افغانستان پاسخ داده اند ولي آن اتحاديه هنوز به هدف خود در مورد تعداد عساکر نايل نشده است.

اتحاديۀ ناتو در افغانستان در بزرگترين جنگ زميني در تاريخ آن اتحاديه مشغول است و قوماندانان آن اتحاديه ميگويند جنگ عليۀ شورشيان طالب شديدتر از توقع بوده است.

امروز دو بم گزاري انتحاري جداگانه باعث قتل چهار نفر شد.

يک فرد پوليس وقتي کشته شد که يک مرد مواد منفجره اي را که به بدن خود چسپانده بود، در راهي واقع در خارج شهر خوست منفجر ساخت. چهار تن ديگر زخمي شدند.

قبلاً يک بم گزار انتحاري ديگر خود را در نزديک يک کاروان وسايط عساکر ناتو در لشکرگاه، مرکز ولايت هلمند منفجر ساخته بود.

آن انفجار يک عسکر برتانوي و دو طفل را کشته و چندين تن ديگر را، بشمول عساکر ناتو مجروح ساخت.

XS
SM
MD
LG