لینک های دسترسی

Breaking News

هند اعدام يک مرد کشميري را بعد از التماس براي ترحم ملتوي ساخت.


مقامات در کشمير هند ميگويند اعدام يک مرد کشميري را که بخاطر نقشش در حملۀ سال ۲۰۰۱ بر پارلمان هند محکوم شده بود، تا وقتي ملتوي ساخته که رئيس جمهور روي عريضۀ او براي ترحم تصميم بگيرد.

مامورين امروز گفتند محمد افضل برخلاف تقسيم اوقات قبلي، در وقت طلوع آفتاب بروز جمعه بدار آويخته نخواهد شد.

يک قاضي مجازات محمد افضل را بخاطر غور بر عريضه اش ملتوي ساخت.

در ساير انکشافات، مقامات نظامي ميگويند عساکر چهار تندرو مظنون را وقتي کشتند که ميخواستند از کشمير پاکستان به کشمير هند داخل شوند.

مقامات ميگويند مظنونين بروز چهارشنبه در تبادلات شديد آتش در يک منطقۀ دوردست نزديک خط کنترول نظامي که کشمير هند و پاکستان را جدا ميکند، کشته شدند.

XS
SM
MD
LG