لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر ترکيه به بيروت مواصلت کرده بماموريت ملل متحد در لبنان شامل شدند.


يک واحد عساکر ترکيه به لبنان مواصلت کرده است. اين اولين دستۀ عساکر از يک کشور اسلاميست که بقواي توسعه يافتۀ حافظ صلح ملل متحد در امتداد سرحد با اسرائيل ميپيوندد.

دو کشتي ترکيه که حامل ۹۵ انجنير نظامي و ملکي، زرهپوش، بلدوزر و ساير ماشين آلات ساختماني بود امروز در بندر بيروت لنگر انداخت.

ترکيه که با اسرائيل و دول عربي مناسبات دارد، عاقبت در حدود ۷۰۰ عسکر بقواي ملل متحد خواهد فرستاد.

در عين زمان، گانا موافقه نموده تا بيک تقاضا براي ارسال عساکر بيشتر براي قواي حافظ صلح در لبنان، جواب مثبت بدهد. يک نطاق قواي نظامي گانا ميگويد يک واحد ۲۰۰ نفري در اواخر ماۀ نومبر گانا را بقصد جنوب لبنان ترک خواهد کرد. گانا هم اکنون در لبنان ۷۰۰ عسکر دارد.

قوماندان فرانسوي قواي ملل متحد در لبنان ميگويد اگر جت هاي نظامي اسرائيل به پروازهاي خود برفراز لبنان ادامه بدهد، قواي حافظ صلح شايد در يک مقطع زماني بقوه متوسل گردد.

XS
SM
MD
LG