لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده و چين خواستار راۀ حل دپلوماتيک به بحران کوريا هستند.


ايالات متحده و چين منحيث برخي از فعاليت هاي جامعۀ بين المللي جهت متقاعد ساختن کورياي شمالي براي منصرف شدن از اسلحۀ ذروي مورد چگونگي برخورد با کورياي شمالي موقف هاي مشابهي اتخاذ نمودند. هردوي آنها ميگويند ميخواهند بن بست را بطور مسالمت آميزي حل و فصل کنند. اما آنها همچنان ميگويند از تعزيراتي که شوراي امنيت ملل متحد به تعقيب آزمايش ذروي نهم اکتوبر کورياي شمالي بر آن کشور وضع کرده، پشتيباني ميکنند.

ايالات متحده و چين امروز داعيۀ مشترک شان را به تعقيب مذاکرات بين کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده و لي ژاوشينگ، وزير خارجۀ چين بيان کردند. آنها گفتند طرفدار آغاز مجدد کنفرانس شش جانبه با پيونگ يانگ هستند.

آن مذاکرات شامل ايالات متحده، چين، روسيه، جاپان و هردو کوريا ميباشد و هدف آن متقاعد ساختن کورياي شمالي جهت منصرف شدن از پروگرام ذروي اش است.

رايس همچنان با هوجينتاو، رئيس جمهور چين ملاقات کرد. آقاي هو به رايس گفت چين خواستار حل و فصل آرام بحران است. او جهت جلوگيري از خرابتر شدن اوضاع خواستار احتياط گرديد.

رايس گفت چين تعهد کرده که قطعنامۀ ملل متحد را بمنظور مانع شدن کورياي شمالي از ارسال مواد اسلحه کاملاً تطبيق نمايد. او گفت چين بوي اطمينان سرحد را تفتيش کامل کند.

XS
SM
MD
LG