لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و ملل متحد بخاطر خشکسالي خواستار کمک  شده اند.


افغانستان و ملل متحد بمنظور کمک بمصيبت رسيدگان خشکسالي شديد و فاميل هائي که بخاطر جنگ بيجا شده اند، خواستار يک کمک ۴۳ مليون دالري شده اند.

يک بيانيۀ امروزي ملل متحد حاکيست که يک تقاضاي مشابه براي بيش از ۷۶ مليون دالر در ماۀ جون، به اعطاي صرف مناصفۀ آن مبلغ منتج شد.

ملل متحد تخمين ميکند که بخاطر شرايط خشکسالي تقريباً دو مليون نفر محتاج کمک مواد غذائي خواهند بود که ۲۰۰ هزار نفر بيشتر از تخمين ماۀ جولاي ميباشد.

مقامات ميگويند بخشي ازين مبلغ همچنان به تخمين ۲۰ هزار خانواده که از ولايات ارزگان، هلمند و قندهار بيجا شده اند، کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG