لینک های دسترسی

Breaking News

يک گزارش جديد پلان مراقبت از کشتي هاي کورياي شمالي را برميشمارد.


يک گزارش خبري جاپان حاکيست که حکومت توکيو پلان تعبيۀ کشتي هاي بحريه و طيارات کشاف را جهت کمک بمتحدين در تطبيق تعزيرات ملل متحد عليۀ کورياي شمالي تحت غور قرار داده است.

روزنامۀ يوميوري شمبون بنقل از پلان حکومت نوشته که چندين کشتي جنگي و طيارات کشاف رفت و آمد کشتي هائي را مراقبت ميکند که به کورياي شمالي ميرود و يا ازانجا خارج ميشود.

اين گزارش امروزي حاکيست که جاپان از تنگناي سوشيما بين سواحل غربي جاپان و کورياي شمالي و يک منطقه در شمال غرب جزيرۀ اوکيناوا در جنوب جاپان نظارت خواهد کرد.

قانون اساسي بعد از جنگ جهاني دوم جاپان استفاده از قواي مسلح را براي مقاصد تهاجمي منع قرار داده است. ولي وسيعاً ازان چنين تعبير ميشود که براي مقاصد دفاع خودي مجاز است.

حکومت در مورد اين گزارش که به تعقيب سفر کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده به جاپان منتشر شد، تبصره نکرده است. رايس همچنان از سيول، بيجنگ و ماسکو ديدن کرد. او در سفر خود در صدد کسب پشتيباني براي تعزيرات بود و همچنان به پيونگ يانک عليۀ آزمايشات بيشتر هشدار داد.

XS
SM
MD
LG