لینک های دسترسی

Breaking News

سني هاي عراق در خلال خشونت ها از عيد فطر تجليل کردند.


سني هاي عراق بطور محزوني از عيد فطر تجليل کرده و ظاهراً از بيم خشونت هاي شورشيان و فرقوي از خانه هاي شان خارج نشدند.

امروز تعداد نماز گزاران در مساجد سني هاي که براي اداي نماز عيد رفته بودند، کمتر از اوقات عادي بود.

امروز در چندين بم گزاري در بغداد حد اقل هشت نفر کشته شدند.

مقامات عراقي همچنان، در قبال تصادمات هفتۀ گذشته بين مليشياهاي شيعه و قواي امنيتي، قيود برگشت و گزار را بر شهر جنوبي متشنج اماره وضع کردند.

نوري المالکي، صدراعظم عراق، طي بيانيه اي، هشدار داد که به اردو صلاحيت داده شده که با تخطي از قانون مقابله کند.

چنين بنظر ميرسد که هدف اين هشدار مليشياي المهدي وفادار به مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه، بوده است در تصادمات اماره دست داشت.

شيعيان عراق شايد عيد فطر را بروزهاي سه شنبه يا چهارشنبه آغاز کنند.

XS
SM
MD
LG