لینک های دسترسی

Breaking News

معاون صدارت عراق ميگويد تا ختم سال مناصفۀ ولايات عراق تحت کنترول حکومت درآورده خواهد شد.


بهرام صالح، معاون صدارت عراق ميگويد هفت يا هشت ولايت از ۱۸ ولايت آن کشور تا ختم سال جاري تحت ادارۀ مستقيم حکومت عراق درآورده خواهد شد.

صالح امروز در لندن به تعقيب ملاقات با توني بلير، صدراعظم برتانيه، صحبت کرد.

هيچ يک از طرفين جزئيات ملاقات را افشا نکردند. اما صالح متعاقباً گفت سرنوشت عراق براي آيندۀ شرق ميانه اهميت حياتي دارد. او گفت جامعۀ بين المللي نميتواند درين مقطع زماني عراق را بصورت آني ترک کند.

قبل از مذاکرات، روزنامۀ گاردين گزارش داد که آقاي بلير بر صالح فشار وارد خواهد کرد تا نشان بدهد که قواي امنيتي عراق ظرف يک سال براي اخذ کنترول ولايات جنوبي عراق از قواي برتانيه آماده خواهد شد. ولي سخنگوي آقاي بلير گفت تسليمي کنترول ولايات بشرايط در ساحه متکي خواهد بود نه بيک ضرب الاجل خودسرانه.

XS
SM
MD
LG