لینک های دسترسی

Breaking News

سودان نمايندۀ ملل متحد را اخراج کرد.


يان پرانک، نمايندۀ ملل متحد درسودان، بعد از دريافت دستور اخراجش توسط حکومت سودان، امروز آن کشور را ترک ميکند.

يک سخنگوي ملل متحد ميگويد کوفي انان، سرمنشي ملل متحد پرانک را براي مشوره به نيويارک فراخوانده است.

يک نطاق وزارت خارجۀ سودان ميگويد نمايندۀ ملل متحد بخاطر سؤ نيتش بمقابل حکومت و قواي نظامي سودان، اخراج ميگردد.

بروز يکشنبه، وزارت خارجۀ سودان به پرانک ۷۲ ساعت وقت داد تا کشور را ترک کند.

پرانک هفتۀ گذشته در صفحه خصوصي خود در انترنت نوشت که اردوي سودان در دو جنگ عمده با شورشيان در دارفر شکست خورد و در نتيجه معنويات آن ضعيف است. او همچنان گفت سودان موافقتنامۀ صلحي را که براي دارفر امضا کرده، تطبيق ننموده است.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده تصميم سودان را در مورد اخراج پرانک مايۀ تاسف فوق العاده خواند. او گفت موضوع را با کوفي انان، سرمنشي ملل متحد مورد بحث قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG