لینک های دسترسی

Breaking News

روسيه ايراز اميدواري کرد که ايران بميز مذاکرات ذروي بازگردد.


روسيه اظهار اميدواري کرده که ايران بمذاکرات بين المللي روي پروگرام ذروي بازگردد.

سرگي لڤروف، وزير خارجۀ روسيه امروز در ماسکو گفت که مشوره هايي صورت ميگيرد تا امکانات از سر گرفتن مذاکرات را ارزيابي کنند.

لڤروف اين تبصره ها را در يک کنفرانس مطبوعاتي با بنيتا فريرو والدنر، کمشنر روابط خارجي اتحاديۀ اروپائي، بعمل آورد. والدنر نيز براي يک راۀ حل دپلوماتيک اظهار اميدواري نمود.

فريرو والدنر همچنان گفت که ايران به مشوق ها در بدل متوقف ساختن غني سازي يورانيم واکنش مثبت نشان نداده است.

در ايران، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور بار ديگر گفت کشورش از پروگرام ذروي خود منصرف نخواهد شد.

انتظار ميرود يک مسودۀ قطعنامه بزودي در شوراي امنيت ملل متحد ارائه گردد که خواستار تعزيرات محدود عليۀ ايران بخاطر امتناع آن کشور از متوقف ساختن غني سازي يورانيم ميشود.

XS
SM
MD
LG