لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان ميخواهد که موضوع انتشار تکنالوژي توسط عبدالقدير خان فراموش شود.


يک مقام ارشد نظامي پاکستان ميگويد پاکستان ميخواهد آنچه او "فصل بدنام" انتشار تکنالوژي ذروي توسط ساينتست ارشد آن کشور خواند، فراموش شده و با ايالات متحده مناسبات ذروي ملکي تاسيس کند.

اما او ميگويد پاکستان بخاطر حساسيت هاي ملي آماده نيست عبدالقدير خان را براي تحقيقات مستقيم در مورد فروش اجزا و اسرار ذروي بدولي بشمول ايران، ليبيا و کورياي شمالي عرضه کند.

اين مقام پاکستاني در محضر يک دستۀ کوچک خبرنگاران صحبت ميکرد.

عبدالقدير خان در سال ۲۰۰۴ اعتراف کرد که يک شبکۀ سري جهاني را براي فروش تکنالوژي در بازار سياه اداره ميکرد. او در اسلام آباد در منزلش نظربند است ولي بخاطر اينکه پدر بم اتم پاکستان تلقي ميشود، زنداني نشد.

XS
SM
MD
LG