لینک های دسترسی

Breaking News

قواي امنيتي هند با ناآرامي در کشمير  مبارزه ميکند.


امروز در سري نگر ، شهر عمدۀ کشمير هند، بعد ازان زدوخوردهاي خشونت باري رخ داد که يک موتر پوليس که بسرعت حرکت ميکرد دو موترسيکل سوار را زير گرفت.

دسته هاي مردم جمع شده و با پوليس تصادم کردند که در نتيجه حد اقل ده نفر مجروح شد. پوليس جهت متفرق ساختن اجتماع که سنگ پرتاب کرده و موترها را به آتش ميکشيدند، از گاز اشک آور کار گرفت.

در يک واقعۀ ديگر در نزديک سري نگر، افراد مسلح ناشناس يک تن از فعالين حزب حاکمۀ کانگرس را کشتند. پوليس سؤ ظن دارد که اسلاميست هاي تندرو اين کار را کرده اند.

در شهر سوپور، در شمال کشمير، بمي انفجار نموده و يک مرد را بقتل رسانيد. و پوليس گفت در حمله بر يک مخفيگاۀ تندروان در جنوب حد اقل دو تندرو و يک شخص ديگر را کشته است.

XS
SM
MD
LG