لینک های دسترسی

Breaking News

تصاوير عساکر حافظ صلح با جمجمه ها خشم و غضب را در آلمان باعث شد.


تصاويري در يک روزنامه که ظاهراً عساکر آلماني را در افغانستان نشان ميدهد که با جمجمه هاي انسان بازي ميکنند خشم و غضب مردم و يک مامور ارشد را سبب شده است.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان امروز مراتب خشم خود را از هتک حرمت عساکر به جمجمه هاي انسان که در يک روزنامۀ پرتيراژ آلمان چاپ شده، بيان کرد.

فرانس يوسف يونگ، وزير دفاع آلمان تحقيقات را هدايت داده تعهد کرد که اگر اين واقعه تائيد گردد کساني که دران دست داشته اند با تدابير انضباطي و حتي جنائي مواجه خواهند شد.

روزنامۀ بلد نوشته است که اين عکس ها در اوائل سال ۲۰۰۳ در کابل گرفته شده بود.

يونگ گفت اين تصاوير درست مخالف ارزش هائيست که عساکر آلماني در جريان تعليمات مي آموزند.

وزير دفاع در برلين در يک کنفرانس مطبوعاتي صحبت ميکرد. او استراتژي جديد دراز مدت را براي قواي نظامي آلمان بين ميکرد که شامل نقش روزافزون بين المللي آن منحيث قواي امنيتي و ضد دهشت افگني ميباشد. اين پروگرام اولين مرور از سال ۱۹۹۴ باينطرف ميباشد.

XS
SM
MD
LG