لینک های دسترسی

Breaking News

وسايل نشراتي ايران از يک سيستم جديد غني سازي يورانيم خبر ميدهند.


گزارشي از ايران حاکيست که تهران بزودي غني سازي يورانيم را توسط يک شبکۀ جديد سنترفيوج ها آغاز ميکند.

آژانس خبرگزاري محصلين ايراني از قول يک مامور حکومت که اسمش افشا نشده گزارش ميدهد که دو هفته قبل ماشين هاي علاوگي سنترفيوج در يک دستگاۀ ذروي نصب گرديد و درين هفته فعال ميشود.

دپلومات ها بروز دوشنبه در ويانا گفتند که ايران يک تاسيسات ديگر غني سازي را آزمايش ميکند. ايران در ماۀ اپريل گفت غني سازي مقادير کوچک يورانيم را با استفاده از سنترفيوج هاي اولي، از سر گرفته است.

غني سازي يورانيم براي توليد انرژي و ساختن اسلحۀ ذروي، هردو استفاده ميشود.

ايران بخاطر امتناع از متوقف ساختن غني سازي يورانيم با تعزيرات احتمالي شوراي امنيت ملل متحد، مواجه ميباشد.

ايران ميگويد يورانيم را بخاطر استفاده در توليد برق غني ميسازد ولي ايالات متحده و ساير کشورهاي غربي سؤ ظن دارند که تهران کوشش ميکند اسلحۀ ذروي توليد نمايد.
XS
SM
MD
LG