لینک های دسترسی

Breaking News

قواي اسلامي صوماليه يک شهر ديگر را تسخير کرد.


قواي اسلاميست صوماليه ميگويد کنترول يک شهرک ديگر را در جنوب آن کشور بدست گرفته و بيم يک حملۀ مستقيم بر حکومت مؤقت ضعيف آن کشور را بوجود آورده است.

مقامات محاکم اسلامي ميگويند مليشياهاي آن گروه ديشب به شهرک سَکُو داخل شده و آنرا بدون کدام مقاومتي تسخير کردند.

اين پيشروي در حالي صورت گرفت که حکومت صوماليه در بايدوا براي يک حملۀ احتمالي مليشياي اسلاميست، آمادگي ميگيرد. شاهدان عيني ميگويند قواي حکومتي طبق ادعا بحمايت عساکر ايتيوپيا در خارج شهر سنگرهائي را حفر ميکنند.

امروز معين وزارت دفاع حکومت، اسلاميست ها را به اختطاف سه عضو پارلمان صوماليه متهم نمود که از مقديشو بسوي بايدوا در حرکت بودند. اسلاميست ها درين مورد تا بحال تبصره نکرده اند.

قرار است حکومت و اسلاميست ها بروز دوشنبه در خرطوم، پايتخت سودان مذاکرات صلح را براه اندازند.

XS
SM
MD
LG