لینک های دسترسی

مامورين اتحاديۀ اروپائي از اسرائيل و فلسطينيان تقاضا کردند عمليۀ صلح را از سر بگيرند.


هاڤير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي از اسرائيل و فلسطينيان تقاضا کرد تا در کمک براي آغاز مجدد عمليۀ صلح شرق ميانه انحنا پذيري بيشتر نشان بدهند.

سولانا امروز بعد از ملاقات با تزيپي ليڤني، وزير خارجۀ اسرائيل در تل ابيب اين تقاضا را بعمل آورد. او از اسرائيل تقاضا کرد تا گذرگاۀ سرحدي رفح رابين باريکۀ غزه و مصر که اسرائيل بنا بملحوظات امنيتي مسدود کرده بود، دوباره باز نمايد.

تزيپي لڤني گفت اسرائيلي ها هنوز هم به عمليۀ طلح شرق ميانه متعهد است ولي آنها درين مورد نگراني دارند که آيا در بين فلسطينيان شرکاي قبال اطمينان براي مذاکرات دارند يانه.

سولانا متعاقباً جهت ملاقات با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان به کرانۀ غربي رود اردن رفت.

در عين زمان، مامورين عاجل طبي فلسطيني ميگويند عساکر اسرائيلي که در باريکۀ غزه فعاليت ميکردند دو فلسطيني را در دو واقعۀ جداگانه بقتل رسانيدند.

در جنوب باريکۀ غزه افراد مسلح فلسطيني امروز در نزديک شهرک خان يونس بر عساکر احتياط اسرائيل آتش گشوده، يک عسکر را مجروح ساختند. فلسطينيان ميگويند عساکر اسرائيلي دست به آتش متقابل زده، يک فرد پوليس محلي را کشته و چندين تن ديگر را زخمي ساختند.

در يک واقعه در شهر شمالي بيت هنون، فلسطينيان ميگويند گلوله باري اسرائيلي ها باعث قتل يک فلسطيني شد.

در يک واقعۀ جداگانه، وسايل نشراتي اسرائيل حاکيست که عساکر اسرائيلي طي يک حملۀ شبانه بر کرانۀ غربي رود اردن، ۲۰ تندرو فلسطيني را توقيف کردند که تحت تعقيب بودند.

XS
SM
MD
LG