لینک های دسترسی

Breaking News

نايجريا ميگويد اشتباۀ انساني شايد بسقوط طيارۀ شرکت هوائي آن کشور ، سهم داشته باشد.


مقامات ترانسپورتي نايجريا ميگويند اشتباۀ انساني شايد در سقوط يک طيارۀ خط هوائي آن کشور سهم داشته باشد که باعث هلاکت حد اقل ۹۹ نفر شد.

رولند ايايي، رئيس عمومي ادارۀ قلمرو هوائي نايجريا امروز به صداي امريکا گفت پيلوت طيارۀ بوئنگ ۷۳۷ هدايت ملتوي ساختن پرواز را بخاطر وضع خراب جوي ناديده گرفت. او گفت دو طيارۀ ديگر در خط دوش از هدايت عدم پرواز پيروي کردند.

مقامات ميگويند طياره حامل ۱۰۶ مسافر و عمله بود که بروز يکشنبه مدت کوتاهي بعد از پرواز از ميدان هوائي ملي ابوجا سقوط نمود. عملۀ نجات هفت سرنشين طياره را که بشدت سوخته بودند، از لاشۀ طياره برون کردند.

محمد مکيدو، سلطان ايالت شمالي نايجريا در جملۀ تلف شدگان قرار دارد. او رئيس شوراي عالي امور اسلامي نايجريا بود و رهبر روحاني ۷۰ مليون مسلمان نايجريا پنداشته ميشد.

XS
SM
MD
LG