لینک های دسترسی

Breaking News

طيارات جنگي اسرائيل از فراز سنگرهاي حزب الله در بيروت بارتفاع کم پرواز کردند.


طيارات جنگي اسرائيل بارتفاع کم از فراز سنگرهاي حزب الله در بيروت پرواز نموده اند. اين بزرگترين نمايش قدرت هوائي اسرائيل از زمان ختم جنگ در ماۀ آگست باينطرف است.

طيارات جت اسرائيلي ديده شد که در جنوب بيروت بسرعت بزمين نزديک شده و دو باره بهوا بلند ميشدند. در جريان منازعۀ يک ماهه اين منطقۀ شيعه نشين بيروت هدف بمباران شديد قرار گرفته بود.

حکومت لبنان و ملل متحد مکرراً عليۀ چنين تخطي ها از آتش بس تحت ميانجي گري ملل متحد، احتجاج کرده اند.

در عین زمان کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد واشنگتن در مورد توطئۀ سؤ قصدعليۀ حکومت فواد سينيورا، صدراعظم لبنان، اطلاعاتي دريافت کرده است.

کاندليزا رايس ميگويد نميخواهد کدام شخص يا محلي را متهم کند. اما او ميگويد ميخواهد واضح سازد که جامعۀ بين المللي معتقد است نبايد عليۀ حکومت لبنان تخويفي از خارج وجود داشته باشد.

XS
SM
MD
LG