لینک های دسترسی

ايالات متحده:شواهد روز افزون نشان ميدهد که ايران، سوريه و حزب الله ميخواهند حکومت لبنان را براندازند.


قصر سفيد درين مورد ابراز نگراني کرده که شواهد روزافزون نشان ميدهد که سوريه، ايران و گروۀ تندرو شيعۀ حزب الله پلاني را ترتيب ميکنند که حکومت لبنان را براندازند.

توني سنو منشي مطبوعاتي قصر سفيد امروز طي بيانيه اي گفت هرنوع کوششي جهت بي ثبات ساختن حکومت لبنان تجاوز بر حاکميت لبنان و تخطي از قطعنامۀ ملل متحد خواهد بود.

او همچنان گفت شواهد نشان ميدهد که سوريه ميخواهد مانع تصويب قانوني توسط لبنان شود که براي محاکمۀ کساني که بدست داشتن در قتل سال ۲۰۰۵ رفيق حريري، صدراعظم متهم هستند، يک ديوان بين المللي ايجاد ميکند.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده هفتۀ گذشته در يک مصاحبۀ تلويزيوني هشدار داد که بعضي مردم شايد سعي داشته باشند حکومت فواد سينيورا، صدراعظم لبنان را بي ثبات سازند.

او همچنان گفت اين کدام موضوع سري نيست که درين مورد نگراني وجود دارد که سوريه منحيث يک قوۀ اشغالي سابق از طريق تماس هاي خود در لبنان چه خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG