لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت يوگندا و شورشيان متارکه را تجديد کردند.


حکومت يوگندا و شورشيان اردوي مقاومت خدا يک متارکۀ تاريخي را تجديد کرده اميدواري براي مذاکرات صلح بمنظور خاتمه بخشيدن بجنگ وحشيانۀ ۲۰ ساله را بوجود آورده است.

دو جانب اين موافقه را امروز در محل مذاکرات صلح در جوباي سودان اعلام کردند.

يک متارکۀ سابق که در ماۀ آگست امضا شد باوجود اتهامات متقابل طرفين در مورد تخطي ها پابرجا ماند. ميعاد آن پيمان ماۀ گذشته بسر رسيد.

با توافق امروزي، قواي شورشيان بار ديگر تعهد کردند که در اثناي مذاکرات در دو محل بيطرف در جنوب سودان اجتماع کنند.

XS
SM
MD
LG