لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپائي ملاقات با مقامات ترکيه و قبرص را فسخ کرد.


اتحاديۀ اروپائي فقط اندکي قبل از نشر يک گزارش ارزيابي مجدد موقف مذاکرات شموليت ترکيه به آن اتحاديه که انتظار ميرود از ترکيه بخاطر برآورده نساختن شرايط عضويت انتقاد شده، ملاقات عاجلي را با وزراي خارجۀ قبرص و ترکيه فسخ کرده است.

قرار بود اين ملاقات بروزهاي يکشنبه و دوشنبه در هلسنکي داير گردد تا موضوعات لاينحل بين ترکيه و قبرص را مورد بحث قرار دهد. اما يک سخنگوي فنلندي امروز گفت سازمان دادن اين ملاقات ناممکن بود. صدراعظم فنلند که کشورش رياست نوبتي اتحاديۀ اروپائي را بعهده دارد قبلاً در مورد ادامۀ مذاکرات عضويت با ترکيه مطابق به تقسيم اوقات، اظهار خوش بيني کرده بود.

يک بيانيۀ امروزي اتحاديۀ اروپائي حاکيست که بروز جمعه در بروکسل مذاکرات بين ارکي توميويا، وزير خارجۀ فنلند و محمد علي طلعت، رهبر ترکي نژادان قبرص بطور جداگانه، داير ميگردد.

ترکيه مذاکرات عضويت به اتحاديۀ اروپائي را سال گذشته آغاز کرد ولي از برسميت شناختن حکومت قبرص که در سال ۲۰۰۴ به اتحاديۀ اروپائي شامل شد، امتناع ميورزد.

XS
SM
MD
LG