لینک های دسترسی

Breaking News

احزاب مخالف حکومت در تايوان خواستار استعفي رئيس جمهور بارابطه به فساد اداري شده است.


احزاب مخالف حکومت تايوان از چين شوي بيان رئيس جمهور تقاضا کرده اند که بخاطر ادعاهاي سؤ استفادۀ خانمش از وجوۀ دولت، استعفي بدهد.

دو حزب مخالف حکومت که بطور مجموعي در پارلمان يک اکثريت اندک دارند امروز تقاضا کردند که آقاي چين بايد قبل از تحقيقات مقامات عدلي، فوراً استعفي بدهد.

قبلاً مدعي العمومان در تايوان خانم چين شوي بيان، رئيس جمهور مورد منازعه را باتهام فساد اداري بارابطه به ادعاي سؤ استفاده از وجوۀ دولتي، رسماً متهم کرده اند.

مدعي العمومان محکمۀ عالي همچنان امروز گفتند که عليۀ شخص رئيس جمهور نيز مدارکي دارند ولي او تاوقتي که مدت خدمتش در ماۀ مي سال ۲۰۰۸ به پايان ميرسد مصونيت دارد.

مدعي العمومان وو شو چين، بانوي اول تايوان و سه مشاور سابق رئيس جمهور را به اختلاس بيش از ۴۰۰ هزار دالر وجوۀ دپلوماتيکي دولت و استفاده از رسيدهاي تقلبي بين جولاي ۲۰۰۲ و مارچ ۲۰۰۶رسماً متهم کرده اند.

وو در گذشته هر نوع تخلف را تکذيب کرده است. مدعي العمومان ماۀ گذشته او را در قضيۀ پذيرش تحفه ها در بدل واسطه شدن در قضيۀ خريداري يک مغازۀ بزرگ، برائت داده بودند. اما داماد آقاي چين در ماۀ جون با رابطه به قضيۀ خريد و فروش اسهام با استفادۀ غير قانوني از اطلاعات سري، رسماً متهم گرديد.

اين افتضاح حزب ديموکرات مترقي تايوان را شديداً تکان داده است. اعضاي احزاب مخالف حکومت مکرراً خواستار استعفي آقاي چين شده اند. او هرنوع تخلف را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG