لینک های دسترسی

Breaking News

قصر سفيد از محکوميت صدام حسين استقبال نمود.


قصر سفيد از محکوميت صدام حسين استقبال نمود و آنرا يک روز خوب براي عراق ناميد.

توني سنو نطاق قصر سفيد اضافه نمود که اين محکوميت نشان ميدهد که عراق يک قوۀ قضائيه مستقل دارد. اما وکلاي مدافع صدام ميگويند که اين حکم درست در زماني عيار شده بود که حزب جمهوريخواه رئيس جمهور بوش را در انتخابات ماه آيندۀ کنگرس کمک نمود باشد اتهاميکه سنو رد نمود.

مارگريت بکيت وزير خارجۀ بريتانيا ميگويد که وي از حکم عدالت براي صدام و همراهانش بخاطر آنچه وي جنايات مخوف ناميد، استقبال ميکند.

بريتانيا با جزاي مرگ مخالف است اما بيکت ميگويد که راه درست اينست که عراقي ها در مورد جزاي لازم براي صدام و همراهانش تصميم بيگيرند.

لوييس آربور مسئول حقوق بشر ملل متحد از عراق خواست تا با وجود تأئيد حکم اعدام توسط محکمۀ استيناف صدام را اعدام نکند.

و اتحاديه اروپا نيز مخالفت خود را با قضاياي جزاي اعدام ابراز داشته است

XS
SM
MD
LG