لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ عراق صدام حسين را محکوم به مرگ نمود.


محکمۀ عراق صدام حسين را به جرم جنايت عليه بشريت محکوم به مرگ ، با آويختن به دار نموده است.

در هنگام اعلان حکم ، صدام حسين که ظاهرا آشفته به نظر ميرسيد ، با صداي بلند فرياد نمود "الله اکبر" و "زنده باد عراق ".

محکمۀ عالئ عراق صدام حسين را مجرم به امر قتل ۱۴۸ تن از افراد شيعه خواند. قتل اين افراد در قريۀ دوجيل واقع در شمال بغداد در سال ۱۹۸۲ به وقوع پيوست. صدام حسين ، در حاليکه از محکمه بيرون برده ميشد ، قاضي را خيانت کار خوانده و آناني را که او اشغالگران عراق خواند ، تقيبح نمود.

دو تن از افراد ديگر ، برزان ابراهيم التکريتي ، برادر اندر صدام و اواد حميد البندر ، قاضئ الاقضات سابق محکمۀ انقلابي عراق ، نيز محکوم به مرگ گرديدند.

طحه ياسين ، معاون سابق رياست جمهوري عراق محکوم به حبس ابد گرديده و سه تن ديگر به ۱۵ سال حبس محکوم شدند ، و شخص هشتمي برائت حاصل نمود.

پس از اعلام حکم مرگ صدام ، مردم با فير تفنگ ، ازين اعلان تجليل نمودند. در شهر صدر که بزرگترين شهر شيعه نشين عراق است ، مردم با رقص و پا کوبي در جاده ها از حکم محکمه استقبال نمودند.

جهت جلوگيري از وقوع خشونت ، قيوداتي به شکل رسمي در سراسر بغداد نافذ گرديده است. ولي ، طبق گزارش رسانه هاي محلي ، چندين مظاهره ، بيشتر در شهر هاي سني نشين در شمال بغداد ، عليه اين حکم ، به وقوع پيوسته است.

و در تکريت ، شهر زادگاه صدام حسين ، حدود دو هزار نفر از قيودات نافذه چشم پوشي نموده و دست به مظاهره زدند. اکثريت رهبران شيعه مذهب از تصميم محکمه تمجيد نموده اند.

سفير ايالات متحده در عراق ، طي يک اعلاميه ، حکم محکمه را يک مرحلۀ مهم در تاريخ عراق خوانده است.

براي مدافعين ، ۳۰ روز وقت داده شده است استيناف طلب گردند ، ولي در مورد اينکه عمليۀ استيناف چه مدتي را در بر خواهد گرفت ، وقت مشخصي تعيين نگرديده است.

XS
SM
MD
LG