لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف: مسلمانان بايد تصور غلط غربي ها را در مورد اسلام تصحيح کند.


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد مسلمانان جهان بايد تصور غلط غربي ها را در مورد اسلام تصحيح کند که توسط ملاها ايجاد شده و از اسلام تصويري را عرضه کرده اند که گويا مذهبي است که تندروان و افراطيون را بوجود مياورد.

او در محضر يک کنفرانس اقتصادي جهان اسلام در اسلام آباد گفت که افراطي گرائي در جهان اسلام توسط ملاهاي کم سوادي که توده هاي مردم را تحت تاثير قرار ميدهند، ايجاد شده است. او گفت اين ناراحتي باعث رشد دهشت افگني ميشود.

جنرال مشرف طي بيانيه اي که يک سلسله موضوعات را احتوا کرد تصوير تاريکي از وضع اقتصادي و اجتماعي ۵۷ کشور اسلامي جهان ترسيم کرده خاطر نشان ساخت که عوايد ناخالص مجموعي اين کشورها کمتر از يک کشور اروپائي، مشخصاً آلمان ميباشد.

او همچنان از کشورهاي اسلامي تقاضا کرد تا بمنظور بميان آوردن انکشاف اقتصادي عليۀ فساد اداري مبارزه کرده حکومات نيک را تاسيس نموده و زنان را توان مند سازند.

XS
SM
MD
LG