لینک های دسترسی

رهبران ترکيه به بلند اجوت که بعمر ۸۱ سالگي وفات يافت، اداي احترام کردند.


رهبران ترکيه به بلند اجوت، صدراعظم سابق آن کشور که بروز يکشنبه بعمر ۸۱ سالگي وفات يافت اداي احترام کردند. او به تعقيب يک سکتۀ مغزي، براي شش ماه در حالت کوما بود.

اجوت براي تقريباً نيم قرن در سياسيات ترکيه نقش مرکزي داشت و بخاطر راستي و صادقت و فروتني اش ستايش ميشد.

رجب طيب اردوغان صدراعظم ترکيه، که در سال ۲۰۰۲ جانشين آقاي اجوت شد ميگويد دستگاۀ سياسي ترکيه مهمترين شخصيت خود را از دست داد.

احمد نجدت سزر، رئيس جمهور ترکيه از آقاي اجوت بخاطر اخلاق سياسي و حمايت از نظام غير مذهبي ترکيه ستايش نمود.

سياستمداران و ساير شهروندان ترکيه به شفاخانۀ نظامي انقره، که آقاي اجوت دران وفات يافت، جهت امضاي کتاب تسليت رفتند. مراسم رسمي شييع جنازه براي روز چهارشنبه در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG