لینک های دسترسی

Breaking News

انتظار ميرود در انتخابات تاجکستان رئيس جمهور فعلي برنده شود.


مردم در تاجکستان به پاي صندوق هاي راي رفته اند و انتظار ميرود امام علي رحمنوف، رئيس جمهور فعلي برنده شود.

آقاي رحمنوف، امروز حين راي دهي اين انتقاد سازمان امنيت و همکاري اروپا را رد کرد که انتخابات منصفانه نخواهد بود.

او بيک عده از خبرنگاران گفت تا جکستان کشوريست که ۹۹ فيصد نفوس آن مسلمان ميباشد و اين موضوع را بايد بخاطر داشت که اين يک فرهنگ کاملاً متفاوت است.

دو حزب مخالف، يعني حزب ديموکراتيک تاجکستان و حزب سوسيال ديموکرات با راي گيري مقاطعه کرده ميگويند اين انتخابات آزاد و منصفانه نخواهد بود.

هردو حزب يک همه پرسي سال ۲۰۰۳ را رد ميکنند که قانون اساسي را تعديل کرده به آقاي رحمنوف، که از سال ۱۹۹۲ باينطرف رهبر تاجکستان است، اجازه ميدهد خود را براي دو دورۀ هفت سالۀ ديگر کانديد کند.

XS
SM
MD
LG