لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان سري لانکا قواي نظامي را بقتل ۴۵ نفر ملکي در کمپ پناه گزينان متهم ميکنند.


شورشيان تامل سري لانکا ميگويند اردو بر يک کمپ پناهندگان داخلي در شرق آن جزيره مرمي هاي توپ شليک کرده و حد اقل ۴۵ نفر را کشته است.

شورشيان ميگويند ۱۲۵ نفر ديگر وقتي مجروح شدند که آتش توپخانه امروز کمپ پناهندگان را در کتري ڤالي در منطقۀ شرقي بتي کالوا هدف قرار داد.

قواي نظامي ميگويد شورشيان خشونت را آغاز کردند و قواي امنيتي بمنظور متوقف ساختن حملات چريک ها در منطقه عکس العمل نشان داد.

شورشيان طي تقريباً ۲۰ سال براي يک موطن مستقل براي تامل ها ميجنگند.

حکومت و شورشيان در سال ۲۰۰۲ يک متارکه را امضا کردند ولي آن متارکه سقوط کرد و يک دور جديد مذاکرات صلح هفتۀ گذشته در ژنيو ناکام شد.

XS
SM
MD
LG