لینک های دسترسی

Breaking News

بش از کانگرس تقاضا کرد تا اختلافات حزبي را کنار گزارد.


جورج بش، رئيس جمهور از کانگرس تقاضا کرده تا اختلافات حزبي را کنار گذاشته و روي موضوعاتي کار کنند که براي مردم امريکا مهم است.

آقاي بش، امروز در قصر سفيد به ديموکرات ها، حزب مخالف او بخاطر پيروزي شان در انتخابات روز سه شنبه تبريک گفت.

چنين بنظر ميرسد که حزب ديموکرات کنترول هردو مجلس کانگرس را از حزب جمهوريخواۀ رئيس جمهور دوباره بدست گرفته اند.

آقاي بش گفت مردم امريکا تصميم شان را گرفته اند و او از نتايج انتخابات پيروي ميکند. او همچنان گفت که از نظريات و پيشنهادات در مورد عراق استقبال ميکند.

قرار بود آقاي بش به تعقيب اين تبصره ها با ننسي پلوسي و Steny Hoyerستني هوير، رهبران حزب ديموکرات در کانگرس ملاقات کند. قرار است ننسي پلوسي منحيث اولين زن رياست مجلس نمايندگان را بعهده بگيرد. بش فردا با ديموکرات هاي مجلس سنا ملاقات خواهد کرد.

وسايل نشراتي ايالات متحده گزارش ميدهند که Jim Webb نامزد حزب ديموکرات برسناتور جورج الن از ايالت ورجينيا غالب گرديده است. اين آخرين کرسي سنا از انتخابات روز سه شنبه است که نتايج آن معلوم گرديد.

الن تا بحال شکست خود را اذعان نکرده ولي روزنامه هاي عمده و استيشن هاي تلويزيوني ميگويند که وب نسبت به الن هفت هزار راي بيشتر کسب کرده است.

اگر وب حقيقتاً در ايالت ورجينيا برنده شود، ديموکرات ها و جمهوريخواهان هر کدام ۴۹ کرسي از مجلس سناي ۱۰۰ عضوي را دارا خواهند بود. جو ليبرمن از ايالت کنتکت و برني سندرز از ايالت ڤرمانت که هر دو مستقل هستند تعهد کرده اند که با ديموکرات ها راي بدهند و در نتيجه توازن مجلس سنا را بطرف حزب ديموکرات تغير دادند.

در مجلس نمايندگان، پيشگوئي ها نشان ميدهد که حزب ديموکرات هم اکنون ۲۳۰ کرسي از ۴۳۵ کرسي آن مجلس را کسب کرده اند. نتايج همۀ کرسي هاي مجلس نمايندگان هنوز معلوم نشده است.

XS
SM
MD
LG