لینک های دسترسی

Breaking News

در کشمير پاکستان پنج دختر از اثر انفجار بم خوشه اي کشته شدند.


پوليس در کشمير تحت کنترول پاکستان ميگويد از اثر انفجار يک بم خوشه اي پنج دختر کشته شدند.

مقامات ميگويند اين دختران کوچک امروز در دهکدۀ کيل، در نزديک خط کنترول، که کشمير هند و پاکستان را جدا ميسازد، با يک آلۀ منفجرۀ بشکل بازيچه، بازي ميکردند که منفجر شد.

مقامات ميگويند قبل از آتش بس سه سال قبل قواي هندي در امتداد خط کنترول از چنين بم هاي خوشه اي استفاده ميکرد. آنها ميگويند اردوي پاکستان بسياري ازين بم ها، بم هاي دستي و بم هاي کوچک بازيچه نما را خنثي ساخت ولي بعضي ازانها هنوز هم در مزارع موجود است.

پاکستان و هند گذشتۀ تلخي مملو از منازعه داشته و تا بحال سه بار جنگيده اند.

به تعقيب آتش بس، تصادمات و گلوله باري هاي متفرق در امتداد سرحد متوقف گرديد. پاکستان و هند همچنان يک عمليۀ صلح را جهت حل و فصل منازعۀ کشمير آغاز کرده اند.

XS
SM
MD
LG