لینک های دسترسی

Breaking News

اتحاديۀ اروپائي تعزيرات بر ازبکستان را تمديد کرد.


اتحاديۀ اروپائي تعزيرات بر ازبکستان را تمديد نمود. اين تعزيرات بخاطر سرکوبي مظاهرات سال ۲۰۰۵ طرفدار ديموکراسي آن کشور وضع شده بود.

وزراي خارجۀ کشورهاي عضو اتحاديۀ اروپائي امروز طي جلسه اي در بروکسل موافقه نمودند تا تحريم اسلحه را عليۀ ازبکستان براي يک سال تمديد کنند. آنها همچنان قيود بر ويزه را براي مقامات ارشد ازبکستان براي شش ماه تمديد نمودند.

اما آنها تصميم گرفتند تا بمنظور توسعۀ مذاکرات روي حقوق بشر، تماس هاي بسويۀ پائين را با ازبکستان از سر گيرند.

وزرا طي بيانيه اي گفتند در مورد وضع حقوق بشر در ازبکستان فوق العاده نگران هستند.

آنها اين تعزيرات را بعد ازان وضع کردند که حکومت ازبکستان به تحقيقات در مورد سرکوبي خشونت بار مظاهرات ماۀ مي سال ۲۰۰۵ ضد حکومت در شهر شرقي انديجان، اجازه نداد. گروه هاي مدافع حقوق بشر و شاهدان عيني گفتند صدها نفر کشته شدند ولي حکومت گفت ۱۸۷ نفر بتقل رسيده اند، که اکثريت شان تندروان بودند.

XS
SM
MD
LG