لینک های دسترسی

Breaking News

کابينۀ لبنان مسودۀ ملل متحد را براي محکمۀ قتل حريري تصويب کرد.


حکومت لبنان يک مسودۀ ملل متحد را مبني بر تاسيس يک محکمۀ بين المللي براي محاکمۀ مظنونين قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق، تصويب کرده است.

کابينه اين مسوده را امروز، باوجود استعفي شش وزير طرفدار سوريه تصويب نمود.

چند ساعت قبل ازان يعقوب صراف، وزير محيط زيست لبنان استعفي داد. صراف يک وزير مسيحي و متحد اميل لحود، رئيس جمهور طرفدار سوريۀ لبنان ميباشد.

صراف، حکومت را متهم کرد که مشروعيت قانوني ندارد زيرا از جناح شيعه وزيري در کابينه موجود نيست. شيعيان تقريباً ثلث نفوس لبنان را تشکيل ميدهند.

پنج وزير شيعه بروز شنبه بعد ازان استعفي کردند که آقاي سينيورا از دادن حق ويتو به آنها بر تصاميم حکومت، امتناع ورزيد.

وزراي شيعه از جنبش هاي حزب الله و امل همچنان مخالف پلان آقاي سينيورا جهت ايجاد ديوان محاکمۀ قاتلين حريري بودند.

يک تحقيقات جاري ملل متحد مقامات سوريه را در قتل سال گذشتۀ رفيق حريري دخيل دانسته است.

XS
SM
MD
LG