لینک های دسترسی

Breaking News

به تعقيب زلزلۀ شديد در جزاير کوريل، هشدار سونامي براي جاپان و روسيه صادر گرديد.


ادارات جاپان و ايالات متحده به تعقيب زلزلۀ شديد در جزاير کوريل در شرق جاپان، هشدار سونامي يعني توفان امواج بحري را براي سواحل بحرالکاهل در جاپان و روسيه صادر کرده اند.

مرکز هشدار سونامي بحرالکاهل شدت زلزله را بمقياس رکتر هشت اعشاريه يک، سنجش کرده اند. ادارۀ سروي جيولوژيکي ايالات متحده متعاقباً از يک تکان ديگر در عين منطقه زلزله بشدت شش اعشاريه پنج بمقياس رکتر گزارش داد.

تا بحال صرف از امواج کوچک در شمال جاپان گزارش داده شده است. ادارۀ هواشناسي جاپان ميگويد هنوز هم ممکن است امواج بزرگتري سواحل را تهديد کند. مقامات بساکنين مناطق سواحل بحرالکاهل توصيه کرده اند تا به مناطق مرتفع تر بروند.

براي جزاير مارکَس، ويک و Midway مدوي نيز هشدارهائي صادر گرديده است. يک هشدار سونامي براي مناطق دوردست در جنوب بحرالکاهل نيز صادر شده است.

مقامات ميگويند يک زلزله با چنين شدتي قدرت توليد امواج مخربي را دارد که ميتواند ظرف چند دقيقه بعد از زلزله سواحل نزديک مرکز زلزله را تهديد کند.

XS
SM
MD
LG