لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم عراق توقيف فوري اختطاف کنندگان را تقاضا کرد.


نوري المالکي، صدراعظم عراق خواستار توقيف فوري مرتکبين اختطاف دسته جمعي در يک عمارت دولتي در بغداد، شده است.

آقاي مالکي طي سخنراني در يونيورستي بغداد اختطاف کنندگان را بدتر از افراطيون خوانده گفت زيرا آنها روشنفکران را اختطاف کرده و مانع يونيورستي شدند تا کار خود را انجام دهد.

افراد مسلح ملبس به يونيفورم کماندوي پوليس ده ها مرد را از انستيتيوت تحقيقات وزارت تحصيلات عالي اختطاف کردند. مقامات ميگويند بسياري ازانها طي عمليات قواي امنيتي آزاد شدند ولي بعضي ازانها هنوز هم در اسارت قرار دارند.

در مورد تعداد اختطاف شدگان تخمين هاي گوناگوني صورت گرفته است. مقامات در آغاز گفته بودند که حد اقل ۱۱ نفر اختطاف شده اند ولي بعدتر اين ارقام را کاهش دادند.

پنج صاحب منصب ارشد پوليس منطقۀ کرّاده، که اختطاف دران رخ داد، براي تحقيقات توقيف شده اند.

در ساير اخبار، در يک انفجار بم تعبيه شده در موتر در مرکز بغداد حد اقل هشت نفر کشته و بيش از ۳۰ تن ديگر زخمي شدند. سه نفر ديگر در يک انفجار بم تعبيه شده در موتر در مراسم تشييع يک جنازه کشته شدند.

پوليس ميگويد افراد مسلح در شهر شمالي موصل يک ژورناليست و راننده اش را بضرب گلوله کشتند.

XS
SM
MD
LG